Tillgänglighetsredogörelse

Destination Falkenberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur destinationfalkenberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillfällig tillgänglighetsredogörelse för destinationfalkenberg.se

Vi strävar efter att webbplatsen destinationfalkenberg.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett t.ex. funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av brister i hemsidans utformning hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Här är kontaktuppgifterna till oss: destinationfalkenberg@falkenberg.se

Tillgänglighetsredogörelsen kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsredogörelsens (tillgänglighetsutlåtandets) utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa redogörelsen efter dessa.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet)