Vi utvecklar, profilerar & marknadsför Falkenberg

Tullbron i Falkenberg.

Ägardirektiv

Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Falkenbergs Kommun som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Falkenbergs Kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet Ändamålet med verksamheten är att Falkenbergs Kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Bolagets uppdrag

Utveckla, profilera och marknadsföra Falkenbergs Kommun som besöksmål

Marknadsföring och kommunikation

 • Bolaget har kontroll över och vårdar den officiella bilden av platsen Falkenberg Bolaget ombesörjer Falkenbergs officiella skyltfönster för besöksnäringen, sätter tonalitet för bilder, text samt det kommunikativa uttrycket i stort.
 • Fortsatt utveckla kunskap om prioriterade målgrupper för att erhålla största möjliga effekt i kommunikation och marknadsföring ska bolaget kontinuerligt göra undersökningar mm med syfte att veta mer om Falkenbergs besökare.
 • Våga testa nya metoder för att sprida ordet om Falkenberg för att erhålla största möjliga effekt i kommunikation och marknadsföring förväntas bolaget utforska och testa nya kommunikationsmetoder och kanaler. Exempel kan vara nya former för event-marknadsföring eller nya digitala kanaler.
 • Bolagets kommunikation riktar sig både till invånare och besökare
  När bolaget kommunicerar som avsändaren Falkenberg riktar vi oss både till invånare samt besökare.
 • Bolagets egen marknadsföring har fokus på hemmamarknaden och närmarknader Bolagets egna kanaler riktas mot inhemska prioriterade målgrupper söder om Mälardalen.
 • Bolaget ska ha större fokus på drömma-fasen i kundresan Bolaget har bra erfarenhet av ”på-plats-kommunikation” och ska påbörja en förflyttning till större fokus på inspirerande och varumärkesbyggande kommunikation.
 • Falkenberg syns även i andras skyltfönster
  Det är inte alltid att störst marknadsföringseffekt uppnås genom att enbart nyttja de egna kanalerna. För att nå igenom mediebruset samarbetar bolaget ibland med andra för att synas i deras kanaler. Detta kan tex vara bloggare, influencers eller andra varumärken.

Förflyttning från destinationsutveckling till platsutveckling

 • Engagera och involvera invånare i utvecklingen
  Det är många som vill bidra i utvecklingen av Falkenberg, här ska bolaget ge invånare denna möjlighet genom att återskapa arbetet om Falkenbergsambassadörer.
 • Arbeta för en förbättring av besöksmålet Falkenberg
  Med djup kunskap om Falkenbergs konkurrenssituation samt besökarens önskemål, ska bolaget arbeta för en förbättring av besöksmålet Falkenberg. Detta kan innebära att arbeta för utveckling av befintliga profilbärande platser eller sätta en ambitionsnivå för kommande utvecklingsplaner.
 • Prioritera insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar lokalt.
  Utveckling innebär ofta val och prioriteringar. Här ska bolaget prioritera insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar lokalt.
 • Arbeta för en utveckling som är bra för både boende och besökare
  I bolagets arbete för destinationsutveckling ska denna inte ske på bekostnad av de boende utan i samsyn.
 • Representera och säkerställa besöksnäringens intressen i kommunal och regional samhällsutveckling
  Bolaget ska representera besöksnäringens intressen i kommunala forum som t.ex. översiktsplanering, samhällsplanering etc.

Samverkan inom besöksnäringen

 • Möjliggöra mötesplatser och återkommande möten för besöksnäringen Besöksnäringen består av många olika typer av aktörer i många olika branscher som sällan har naturliga gemensamma mötesplatser. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för samverkan, ska bolaget möjliggöra och tillgängliggöra återkommande mötesplatser för besöksnäringen.
 • Aktivt erfarenhetsutbyte med regionala och nationella nätverk
  För att hålla sig informerat om utvecklingen inom branschen förväntas bolaget utöva aktivt erfarenhetsutbyte med både lämpliga regionala som nationella nätverk.
 • Möjliggöra genomförande av aktiviteter, evenemang och upplevelser som passar Falkenbergs profil
  Bolaget ska komma ifrån att fungera som ett evenemangsbolag vars personal riggar upp/ner ett evenemang och i stället skapa förutsättningar för genomförande av aktiviteter, evenemang och upplevelser som passar Falkenbergs profil.
 • Kompetensutveckling inom besöksnäringen sker genom NAV samt VisitHalland
  Bolaget arbetar inte själv med kompetensutveckling inom besöksnäringen, utan detta sker i samarbete med näringslivsavdelningen samt VisitHalland.
 • Uppsökande arbete för att attrahera möten till Falkenberg sker genom respektive anläggning samt Halmstad Convention Bureau
  Bolaget har ingen egen uppsökande verksamhet utan denna sker genom respektive anläggning samt samarbete med Halmstad Convention Bureau.
 • Bolaget är engagerat i temabaserade utvecklingsinitiativ tillsammans med näringslivet
 • Viss utveckling sker bäst i samverkan i tematiskt avgränsade former. Här är bolaget engagerat i utvecklingsinitiativ inom definierade tematiska områden som t.ex. mat och natur.

Samordna och administrera evenemang

Genom en lotsfunktion ska bolaget fungera som en för kommunkoncernen samlandeaktör och säkerställa ett professionellt, enkelt och bra bemötande till arrangörer. Bolaget ska lyfta, stödja och utveckla det samlade evenemangsutbudet i Falkenberg.

Bedriva turistbyråverksamhet

Falkenbergs turistbyråverksamhet ska bemöta fysiska såväl som digitala besökare. Digitalt bemötande sker genom hemsidor och digitala plattformar. Bolaget ska undersöka fortsatt övergång till mer digitaliserat kundbemötande.
I hjärtat av Argus har Falkenberg en fysisk informationsplats med personligt bemötande. På befintliga säsongsöppna turistinformationer ska bolaget undersöka behov för dessa eller möjlig övergång till obemannad närvaro.

Särskilda uppdrag

Bolaget erhåller ett uppdrag från kommunkoncernen om att inneha en samordnanderoll i kommunens sponsringsarbete och rådgivande roll i frågor som rör sponsring. Bolaget ska även ombesörja sponsring till föreningar i Falkenbergs Kommun.

Falkenbergs Turistinformation

I Falkenberg värnar vi om ett personligt bemötande och ett värdskap i världsklass. Destinationsbolaget driver en året-runt öppen turistinformation på Argus. Här får besökare såväl som falkenbergare tips på saker att uppleva i Falkenberg, över disk, via telefon och mail.

Utomhusscen med sittande publik framför. Destination Falkenberg.

Biljetter, broschyrer mm.

På Falkenbergs Turistinformation finns broschyrer från Falkenberg samt övriga Halland och Sverige. Vi säljer biljetter till många av de evenemang som sker i Falkenberg. Det kan vara till den välkända sommarfarsen och revyn eller konserter som sker i det stora eller lilla formatet. Teater, föreläsningar och barnföreställningar finns det också gott om i Falkenberg.

Genom tillgång till ifiske.se så hjälper vi de som önskar att lösa fiskekort till Falkenbergs Laxfiske (den del av Ätran som rinner genom centrala delarna av stan) och Ätrans Nedre. Vi säljer även fiskekort till Vinån.

Service till företag inom besöksnäringen

Turistinformationen tar emot flyers i valfritt format.
Arrangörer kan lämna in affischer i format A3 eller 50x70. Även material till digitala skärmar i storlek 1920x1080px och 3840x2160.
Arrangörer kan göra biljettupplägg i Ticketmaster genom turistinformationen, se mer information om det här.
Vi har även tillgång till Nortic, Tickster (Boxpoint) och AXS där vi kan sälja som ombud.
Vi packar gärna i ordning material (kartor osv.) för dig att hämta upp hos oss på Turistinformationen
Butik med porslin och en cykel på display. Destination Falkenberg.

Anslut ditt företag till FBG presentkort

Destination Falkenberg har tagit fram ett gemensamt FBG-presentkort som företag i kommun kan ansluta sig till. I dagsläget är ca 80 företag anslutna inom en rad olika branscher. Läs mer och hitta information om hur du kan ansluta dig nedan.

Kontakta turistinformationen

Öppettider: Vardagar 10.00 – 17.00.
Sommartid utökar vi tiderna till måndag-torsdag 10.00 – 19.00, fredagar 10-17, lördagar
10.00 – 14.00 och söndagar 12.00 – 16.00. Sommartid gäller från midsommarveckan till veckan innan grundskolorna i Falkenberg börjar.

Close Cookie Preference Manager
Inställningar för cookies
Genom att klicka på "Acceptera cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vår marknadsföring. Se vår personuppgiftspolicy.
Endast nödvändiga (alltid aktiv)
Cookies som krävs för att möjliggöra grundläggande webbplatsfunktionalitet.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.