10/6/2024

Starkt första kvartal för Falkenbergs besöksnäring

Falkenberg fortsätter sin positiva utveckling under första kvartalet 2024 och ökar antalet gästnätter med 13% jämfört med föregående år.

Nu kan vi ta del av preliminära siffror på hur beläggningen har sett ut på kommersiella boenden under första kvartalet. Rapporterna lämnas månadsvis av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Inkvarteringsstatistiken är baserad på uppgifter från boendeanläggningar som är inlagda i SCB’s anläggningsregister indelat i kategorierna; hotell, camping, stugby och vandrarhem och som verksamheterna är skyldiga att lämna in.

Även om siffrorna är preliminära och inte ska ses som ett mått på turismen i stort är den viktig för oss som vill följa utvecklingen inom besöksnäringen. Under 2023 hade Falkenberg en positiv utveckling inom både den inhemska och den utländska marknaden och särskiljer sig på så vis från övriga kommuner i Halland som på totalen hade en negativ utveckling. Avseende utländska gästnätter hade Halland över lag en positiv utveckling och var med råge över 2019 års siffror, medan den inhemska marknaden tappade.

Falkenberg går alltså fortsatt starkt avseende svenska och utländska gästnätter under det första kvartalet 2024 med en positiv utveckling på 13 %, medan samtliga andra halländska kommuner backar.

Falkenberg är ett populärt besöksmål och har som helhet ett attraktivt erbjudande under allt större del av året. Gekås Ullared är en motor av särskild betydelse inom destinationen för att hålla uppe antalet gästnätter under lågsäsong. Under vintern/våren har även flertalet evenemang på Falkenbergs stadsteater varit aktuella. En stark besöksnäring med företagare i hela kommunen som är duktiga på att anpassa sig efter efterfrågan och spetsa sitt erbjudande är en annan viktig nyckelfaktor, inte minst inom kategorin boende. Det finns många anledningar att besöka Falkenberg över stora delar av året och vi har därför en fortsatt stark positionering.